25.1.2011 Jan Wohlgemuth no responses

Výhody a nevýhody e-learningu

Výhody a nevýhody e-learningu

Jedna z mých diplomek se týká elearningu. Proto jsem si udělal analýzu literatury na téma výhody a nevýhody elearningu. Zde je výsledek:

Výhody

–         Snížení nákladů na klasické vzdělávání

o   Pronájmy učeben

o   Náklady na ubytování, cestovné

–          Časově nezávislé a individuální učení

o   kdy chce

o   Kde chce

o   Vlastním tempem

–          Stejná objektivní úroveň hodnocení

o   Okamžitá zpětná vazba

–          Časová dostupnost

o   Není třeba čekat na otevření knihovny, přítomnost vyučujícího

–          Získání vyšší úrovně počítačové gramotnosti

–          Snazší administrace studentů

Nevýhody

–          Vysoké vstupní náklady

o   Vybudouvání LMS systému

o   Školení lektorů pro tvorbu kurzů

o   Náročná tvorba prvních kurzů

–          Nutná vybavenost počítačem a přístupem na internet

–          Chybí fyzický kontakt s vyučujícím

–          V první fázi: nedůvěra k prostředí

Share it!
Aenean mattis venenatis
Jan Wohlgemuth